Stichting Sannen

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Privacy Beleid

Privacy beleid

E-mailadres Afdrukken PDF

Privacy beleid

Stichting De Naam Sannen (SDNS)

Versie 01-09-2011

Het bestuur van SDNS respecteert uw privacy en behandelt uw gegevens conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De registratie en verwerking van uw gegevens vindt alleen op geautomatiseerde wijze plaats.

Doelen:

We vragen voor een registratie in ons Ledenmenu :

a. om uw actuele (e-mail-)adresinformatie met het doel u uitnodigingen voor Sannen-evenementen toe te kunnen sturen.

b. om uw Sannen-identiteit of, indien uw naam niet Sannen mocht zijn, om uw band/binding met de naam Sannen toe te lichten, teneneinde daarmee uw “echtheid” te kunnen controleren.

c. nog een extra registratie teneinde vanuit het Ledenmenu toegang te verkrijgen tot de Stambomen van Sannen NL en Be. Hiermee heeft het bestuur een extra controle op personen die gegevens onttrekken of aanbrengen aan de genoemde Stambomen.

c. om tevens uw plaats in onze Sannen Genealogie (NL of Be) te kunnen vast stellen.

Vrijwillig en verplicht:

U verstrekt ons de gevraagde gegevens op basis van vrijwilligheid. De gevraagde gegevens die gemerkt zijn met een * dient u echter wel verplicht in te vullen omdat wij anders onmogelijk kunnen controleren of u bent wie u zegt te zijn. Hiermee voorkomen wij dat er “niet naamgenoten” onopvallend onze bestanden binnen kunnen komen.

Inzage en correctie:

U hebt het recht op inzage in en correctie van uw gegevens. In uw persoonlijke profiel binnen het Ledenmenu. U kunt naar doorlopend zien welke gegevens er van u geregistreerd zijn en u kunt deze gegevens naar eigen wens en inzicht bewerken. Het bestuur verzoekt u, indien er wijzigingen zijn in uw (adres-) gegevens deze binnen uw profiel te wijzigen.

Alleen bestuursleden en mede geregistreerden in de Ledenlijst kunnen uw persoonlijke profiel ook inzien.

Ondanks bovenstaande is het ook mogelijk om een inzage- en/of correctieverzoek in te dienen bij Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Verzet

Op dit genoemde e-mailadres kunt u ook verzet aantekenen tegen acties welke door het bestuur van SDNS ondernomen zijn, die in uw ogen strijdig zijn met de bepalingen in de WBP, eerdere SDNS-privacy overeenkomst en/of doelstellingen van de registratie van uw persoonsgegevens.

Derden

SDNS zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken of verkopen en deze uitsluitend toepassen in het kader van de hierboven beschreven doelen.

Wijziging van dit Privacy beleid

SDNS behoudt zich het recht voor dit privacy beleid te wijzigen of aan te vullen. Mochten wij ons privacy beleid wijzigen, dan vindt u op onze website www.sannen.org altijd de meest recente versie.

Mocht u vragen hebben over ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen met een mailtje naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Wij helpen u graag.

De Verantwoordelijke Functionaris in de zin van de WBP:

Voorzitter SDNS

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

***********************************************************************************************

Laatst aangepast op donderdag 22 september 2011 20:38