Stichting Sannen

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Achtergronden

Achtergronden

E-mailadres Afdrukken PDF

De oorsprong van de stichting ligt in februari 1996 toen Stef Sannen (mede-oprichter en voorzitter) zijn eerste brief verzond aan alle hem bekende PTT adressen van Sannen-naamgenoten in Nederland. De reacties waren overweldigend, zeer positief en uiteenlopend van aard. De oorspronkelijke Sannen adreslijst werd uitgebreid van 60 naar: ± 100 adressen in Nederland , ± 1500 in België en ± 50 daarbuiten.

Bij de reacties waren er een aantal van Sannen-naamgenoten die al geruime tijd afzonderlijk onderzoek deden naar de naam Sannen. De krachten werden bij de oprichtingsvergadering gebundeld en men ging samen iets ondernemen. Vervolgens werd na een aantal vergaderingen met die enthousiastelingen, op 11 augustus 1998 Stichting De Naam Sannen opgericht. De stichting is officieel opgericht in Nederland bij de notarissen David & Sanders in Venlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in 's Hertogenbosch (nr. 17107460).
Zoals bij een stichting gebruikelijk is, is toen een begin gemaakt met een Huishoudelijk Reglement. Het bestuur heeft besloten dat dit een groeidocument is, dat nog regelmatig wordt bijgesteld.

De stichting begon in 1998 in Nederland met het werven van donateurs. Sinds 2000 is het werkterrein uitgebreid naar België. Sindsdien is de aanhang alleen maar gegroeid. De stichting kent inmiddels diverse activiteiten. Het aantal geregistreerden in het Hoofdstuk Ledenlijst (in het Ledenmenu) groeit gestaag.

De resultaten van de verschillende archief onderzoeken van Stef, Anton en Koos zijn als een puzzel in elkaar gelegd en vervolgens vastgelegd in een genealogische computer programma, genaamd Haza Data. Het archief onderzoek gaat sindsdien onverminderd voort. Het computer bestand Nederland in het hoofdstuk Namenlijst bestaat nu uit zo'n 2200 namen en de Genealogie van het deel Belgie beslaat bijna 7500 personen.

Na een (gratis) registratie krijgt u toegang tot het Ledenmenu. Daarin treft u het Hoofdstuk "Stamboom", met daarin de keuze voor de Nederlandse (2.200 personen) of de Belgische genealogie (bijna 7.500 personen).

Laatst aangepast op woensdag 13 november 2013 11:16